Αργής ωρίμανσης

 
 

Καρβελάκι με προζύμι, αργής ωρίμανσης, περίπου 390γρ ανά τεμάχιο με τιμή 2,7€/κιλό

Minimum Qty:

Περιγραφή Προϊόντος

*Όλοι οι άρτοι ζυγίζονται επί τόπου και τιμολογούνται αναλόγως

Κατηγορία: