Μπακέτα αργής ωρίμανσης

 
 

Μπακέτα με προζύμι, αργής ωρίμανσης, περίπου 250γρ ανά τεμάχιο με τιμή 2,7€/κιλό

Περιγραφή Προϊόντος

*Όλοι οι άρτοι ζυγίζονται επί τόπου και τιμολογούνται αναλόγως

Κατηγορία: